Welkom op ProjectCheck.nl

Hartelijk welkom op de site van ProjectCheck.nl. Deze tool is ontwikkeld door Quadraat Projectmanagement in samenwerking met Kubiek Ruimtelijke Plannen. Op basis van jarenlange ervaring, kennis van projectmanagement en een dosis fingerspitzengefühl. Doe er uw winst mee en benut deze gratis tool.

De complexiteit van projecten in de ruimtelijke ontwikkeling is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de verhouding van de overheid (als opdrachtgever) en opdrachtnemers erg veranderd is. De overheid treedt veel meer op als bewaker van de functionele eisen en kwaliteitseisen binnen een project. De partij die realiseert krijgt meer vrijheid om het project met innoverende methoden zelf te ontwerpen en te realiseren. Het behoeft geen betoog dat de ontwerpende en realiserende partij meer specifieke kennis dient te bezitten van omgevingaspecten, organisatie, informatie en wet- en regelgeving. De overheid zal steeds meer een toetsende rol vervullen en als regievoerder acteren. Het is dus zaak dat een initiatiefnemende partij de benodigde kennis heeft of dit inhuurt. Vanuit dit werkveld heeft Quadraat Projectmanagement in samenwerking met Kubiek Ruimtelijke Plannen de ProjectCheck.nl ontwikkeld.

De ProjectCheck.nl is een eenvoudig middel om snel inzicht te krijgen in de initiatieffase, de definitiefase en de voorbereidingsfase van uw project.

Wanneer u de vragen van de ProjectCheck.nl invult, krijgt u een globaal inzicht in de vorm van een checklist, van de zaken waar u onder meer rekening dient te houden. Het resultaat van deze ProjectCheck.nl wordt weergegeven in een rapportage die in .pdf aan u ter beschikking wordt gesteld.

Ga naar ProjectCheck